Konkurs architektoniczno – rzeźbiarski na drogę krzyżową w Chełmie